Ontslag wegens disfunctioneren

Dreigt ontslag wegens disfunctioneren? Wist je dat hier strikte voorwaarden voor gelden? Je hoeft een ontslag wegens disfunctioneren dus niet zomaar te accepteren.

Om je te ontslaan moet je werkgever een dossier hebben opgebouwd. In veel gevallen is dit dossier niet op orde. Wil je weten wat je in jouw geval het beste kunt doen? Neem contact op met de specialisten van De Arbeidsrechtadvocaten!

Wat is ontslag wegens disfunctioneren?

Bij een ontslag wegens disfunctioneren vindt je werkgever dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het tonen van ernstig verwijtbaar gedrag en het niet voldoen aan de voorwaarden uit de functieomschrijving.

Voorwaarden ontslag door disfunctioneren

Voor een ontslag door disfunctioneren gelden strikte voorwaarden. Een werkgever moet zijn zaken goed op orde hebben om deze vorm van ontslag toe te passen. In veel ontslagzaken is dit niet het geval.

Een werkgever mag je arbeidsovereenkomst niet ‘zomaar’ ontbinden wegens disfunctioneren. Zo moet er onder andere aan de volgende punten worden voldaan:

  • Een werkgever moet bewijzen dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Er moet documentatie zijn die aantoont dat je niet goed functioneert. Dit bewijs kan komen uit functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar ook uit andere documenten als e-mails, memo’s of verslagen.
  • De werkgever moet ook bewijzen dat hij heeft geprobeerd om je te helpen met het verbeteren van je functioneren. Er moet sprake zijn van een ‘verbetertraject’.
  • Er moet een aantoonbare reden zijn waarom de werkgever je niet kan herplaatsen in een andere functie.

Mag ik wegens disfunctioneren ontslagen worden?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de omstandigheden. De onderbouwing van jouw werkgever is van groot belang, de gestelde functie-eisen moeten realistisch zijn en moet er duidelijk gecommuniceerd zijn wat over er van jou als werknemer wordt verwacht.

Bij een conflict met je werkgever is er geen sprake van disfunctioneren, maar van een verstoorde arbeidsverhouding. Ook kan er sprake zijn van een ontslag op grond van cumulatie: hierbij worden meerdere redenen tot ontslag gecombineerd.

Heb ik bij ontslag wegens disfunctioneren recht op een ontslagvergoeding?

In de meeste gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding. Als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen, denk aan vernieling of diefstal, kun je minder makkelijk aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij disfunctioneren

Mogelijk biedt je werkgever een vaststellingsovereenkomst aan. Hiermee wordt een lang traject vermeden. Een vaststellingsovereenkomst (VSO) houdt in dat het ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt. Dit kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je recht op een WW-uitkering. Laat je dus adviseren!

Wat kan ik doen bij ontslag wegens disfunctioneren?

Dreigt ontslag wegens disfunctioneren voor jou? Laat je dan adviseren door een ervaren arbeidsrecht advocaat en neem snel contact op. Een eerste telefonisch adviesgesprek is altijd gratis.

    Wilt u hier meer informatie over?
    Neem dan contact met ons op.