Ontslag wegens disfunctioneren

Het kan jou ook overkomen. Na jaren goed te hebben gefunctioneerd, krijg je opeens te horen dat jouw leidinggevende niet tevreden is over jouw functioneren. Kan je dan zomaar ontslagen worden? Nee!

Jouw werkgever kan jou niet zomaar ontslaan wegens disfunctioneren. De rechter stelt strenge eisen aan zo'n ontslag en in zelfs méér dan 4 van de 5 ontbindingszaken wordt het ontslag afgewezen. Dan is het wel belangrijk dat je je goed verdedigt. Met onze jarenlange ervaring, kunnen wij jou daarbij helpen.

Wil je weten wat je in jouw geval het beste kunt doen? Neem contact op met de specialisten van De Arbeidsrechtadvocaten! De eerste telefonische intake is vrijblijvend en gratis.

Wat is ontslag wegens disfunctioneren?

Bij een ontslag wegens disfunctioneren vindt je werkgever dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het tonen van ernstig verwijtbaar gedrag en het niet voldoen aan de functie-eisen uit de functieomschrijving.

 

Voorwaarden ontslag door disfunctioneren

Voor een ontslag door disfunctioneren gelden strikte voorwaarden. Een werkgever moet zijn zaken goed op orde hebben om deze vorm van ontslag toe te passen. In veel ontslagzaken is dit niet het geval.

Een werkgever mag je arbeidsovereenkomst niet ‘zomaar’ ontbinden wegens disfunctioneren. Zo moet er onder andere aan de volgende punten worden voldaan:

  • Jouw werkgever moet bewijzen dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Dat betekent dat de werkgever aannemelijk moet kunnen maken dat jij je werk niet goed doet. Dit bewijs kan komen uit functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar ook uit andere documenten als e-mails, memo’s of verslagen.
  • De werkgever moet ook bewijzen dat hij heeft geprobeerd om je te helpen met het verbeteren van je functioneren. Er moet sprake zijn van een ‘verbetertraject’. Tijdens dat traject moet je hulp hebben gekregen en moet je samen hebben onderzocht of scholing een oplossing kan bieden.
  • Er moet een aantoonbare reden zijn waarom de werkgever je niet kan herplaatsen in een andere functie.

Als jouw werkgever een slecht dossier heeft, kunnen wij in de onderhandelingen vaak een hogere ontslagvergoeding eruit slepen.

 

Mag ik wegens disfunctioneren ontslagen worden?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de omstandigheden. Meestal is dat niet het geval. De onderbouwing van jouw werkgever is van groot belang, de gestelde functie-eisen moeten realistisch zijn en moet er duidelijk gecommuniceerd zijn wat over er van jou als werknemer wordt verwacht.

Bij een conflict met je werkgever is er geen sprake van disfunctioneren, maar van een verstoorde arbeidsverhouding. Ook kan er sprake zijn van een ontslag op grond van cumulatie: hierbij worden meerdere redenen tot ontslag gecombineerd.

 

Heb ik bij ontslag wegens disfunctioneren recht op een ontslagvergoeding?

In de meeste gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen, denk aan vernieling of diefstal, kun je minder makkelijk aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Als jouw werkgever een slecht dossier heeft, kunnen wij in de onderhandelingen vaak een hogere ontslagvergoeding eruit slepen.

 

Vaststellingsovereenkomst bij disfunctioneren

Mogelijk biedt je werkgever een vaststellingsovereenkomst aan. Hiermee wordt een lang traject vermeden. Een vaststellingsovereenkomst (VSO) houdt in dat het ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt. Dit kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je recht op een WW-uitkering. Laat je dus adviseren!

 

Wat kan ik doen bij ontslag wegens disfunctioneren?

Dreigt ontslag wegens disfunctioneren voor jou? Laat je dan adviseren door een ervaren arbeidsrecht advocaat en neem snel contact op. Een eerste telefonisch adviesgesprek is altijd gratis.

ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren: zo vecht je het aan

We horen het regelmatig in onze arbeidsrechtpraktijk. Je bent al jaren in dienst bij dezelfde werkgever en opeens krijg je… Lees meer »

officiële waarschuwing werk

Een officiële waarschuwing van je werkgever, wat nu?

Het kan even schrikken zijn: je hebt op je werk een officiële waarschuwing gekregen. Deze waarschuwing heb je niet zomaar… Lees meer »

verbetertraject

Mag ik een verbetertraject weigeren?

Ben jij weleens door jouw werkgever geconfronteerd met een verbetertraject? Als een werkgever ontevreden is met het functioneren van een… Lees meer »

ontslag-disfunctioneren-verbetertraject

Ontbinding afgewezen; werkgever heeft onvoldoende dossier

Wij krijgen regelmatig hulpvragen van werknemers die van hun werkgever te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken wegens disfunctioneren…. Lees meer »

billijke vergoeding ontslag

Hoge billijke vergoeding na onvolledig verbetertraject

De praktijk laat zien dat het voor een werkgever niet makkelijk is om een werknemers wegens disfunctioneren te ontslaan. De… Lees meer »

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.