Billijke vergoeding

Heeft je werkgever zich misdragen bij jouw ontslag? Dan kun je aanspraak maken op een billijke vergoeding. Dit is een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding en kan van toepassing zijn bij (vrijwel) alle vormen van ontslag.

Neem contact op met De Arbeidsrechtadvocaten voor een gratis telefonisch consult!


 

Wat is een billijke vergoeding?

Ontslag kan heftig zijn, zowel voor jou als je werkgever. De relatie tussen werkgever en werknemer moet echter altijd respectvol zijn. Je werkgever mag zich niet misdragen en moet streven naar een duurzame oplossing voor beide partijen. Wanneer je werkgever zich wel misdraagt kun je een schadevergoeding eisen in de vorm van een billijke vergoeding.

Wanneer heb je recht op een billijke vergoeding?

Bij ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever kun je een billijke vergoeding eisen, als dat tot een ontslag leidt. In een ontslagzaak gaat dit om bewuste onbehoorlijke gedragingen als bijvoorbeeld:

  • Het bewust aansturen op een onwerkbare situatie of verstoorde relatie
  • Het aansturen op ontslag zonder legitieme reden
  • Het dwarsbomen van een verbeter- of re-integratietraject
  • Het verzorgen van laster of smaad tegenover collega’s of (toekomstig) werkgevers
  • Discriminatie
  • (Seksuele) intimidatie

De billijke vergoeding in een ontslagzaak kan dus bijvoorbeeld worden geëist wanneer een werkgever een medewerker wegpest, of met valse beschuldigingen of onvoldoende onderbouwing ontslag aanbiedt.

Hoe maak ik aanspraak op een billijke vergoeding?

De billijke vergoeding wordt door een rechter toegewezen. Om een billijke vergoeding te eisen is de bijstand van een arbeidsrechtadvocaat nodig. Een specialist op het gebied van arbeidsrecht weet wat je kunt eisen en hoe deze eis onderbouwd kan worden.

Het recht op een billijke vergoeding is vastgelegd in 2015. Wat de vergoeding precies inhoudt en wanneer er sprake is van het recht op een vergoeding, is niet uitgebreid omschreven. Sinds het invoeren van het recht op een billijke vergoeding is het aantal uitgekeerde vergoedingen jaarlijks gestegen.

De billijke vergoeding staat los van de ontslag- of transitievergoeding.

Wat is de hoogte van een billijke vergoeding?

De hoogte van de vergoeding verschilt. In sommige gevallen gaat het om enkele honderden euro’s, maar bij ernstigere misdragingen van een werkgever kan de vergoeding oplopen tot tienduizenden euro’s.

Er is geen formule die de hoogte van de vergoeding bepaalt. Een rechter bepaalt of de vergoeding toegekend moet worden, en of het geëiste bedrag passend is. Het komt dus aan op de juiste onderbouwing van een gevraagde billijke vergoeding.

Billijke vergoeding na een vaststelllingsovereenkomst?

Wanneer je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ondertekent, ga je akkoord met het ontslag. Hiermee vervalt je recht op een billijke vergoeding. Laat je vaststellingsovereenkomst daarom altijd controleren door een advocaat.

Bijstand van een arbeidsrechtadvocaat

Heb je te maken met een (dreigend) ontslag en wil je zorgen dat je rechten goed verdedigd worden? Schakel De Arbeidsrechtadvocaten in voor het verweer. Vraag vrijblijvend advies!

    Wilt u hier meer informatie over?
    Neem dan contact met ons op.