Mag ik een verbetertraject weigeren?

Ben jij weleens door jouw werkgever geconfronteerd met een verbetertraject? Als een werkgever ontevreden is met het functioneren van een werknemer, wordt vaak een verbetertraject ingezet. Maar, wat is dat nu eigenlijk en vooral, mag je dat als werknemer weigeren?

Mag een werknemer een verbetertraject weigeren?

Je mag natuurlijk altijd een verbetertraject weigeren. Maar, daar kunnen vervelende consequenties aan zitten. Dus het is maar zeer de vraag of het verstandig is om de kont tegen de krib te gooien. De werkgever spreekt hiermee uit dat hij ontevreden is over jouw functioneren. Of dat nu terecht of onterecht is, dat komt daarmee wel op papier te staan.

Hoe je dan het beste met een plotseling verbetertraject kan omgaan, vertellen we jou hierna. Om dat goed te kunnen doen, zullen we eerst uitleggen wat een verbetertraject eigenlijk inhoudt.

Wat is een verbetertraject?

Wat een verbetertraject is, hoe het eruit moet komen te zien en hoelang het moet duren, ligt nergens vast. Niet in de wet, maar ook niet in regels die de rechter of het UWV hanteert. Een verbetertraject vloeit wel voort uit de strenge eisen die de wet stelt aan een ontslag wegens disfunctioneren. De werkgever kan een werknemer alleen op die grond ontslaan als de werknemer:

  • Op tijd op de hoogte is gesteld van het disfunctioneren en
  • Voldoende tijd, begeleiding, eventueel opleiding en ondersteuning heeft gehad om het functioneren te verbeteren.

Vaak worden dit soort onderwerpen in een verbeterplan vastgelegd. Dat plan is weer de basis voor een verbetertraject.

Hier lees je alles wat je moet weten over een ontslag wegens disfunctioneren.

Hoe ga je als werknemer om met een verbetertraject?

Hiervoor gaven we al aan dat het meestal niet verstandig is om alleen maar te weigeren om mee te werken aan een verbeterplan. Het is juist verstandig om hier actief mee aan de slag te gaan. Wij raden je aan om het plan eerst kritisch door te nemen. Staan er taken en/of verantwoordelijkheden in die niet bij jouw functie horen of die niet van jouw collega’s worden verlangd, dan is dat een teken dat er iets mis kan zijn.

Ga ook na of datgene wat van jou gevraagd wordt wel goed en objectief meetbaar is, of dat je afhankelijk bent van een subjectieve waardering van jouw leidinggevende. En bedenk goed welke ondersteuning of wellicht opleiding je nodig hebt om aan de eisen te kunnen voldoen. Als je daar pas aan het einde van het verbetertraject over begint, loop je het risico dat het te laat is.

In ieder geval is het verstandig om constructief, maar kritisch te reageren, als je een verbetertraject voorgeschoteld krijgt.

Hulp nodig?

Heb je hulp van ons nodig om je tactiek te bepalen, dan denken we graag met je mee. Dat kan ook op de achtergrond.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.