Word je ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Neem dan contact op met een ervaren advocaat van De Arbeidsrechtadvocaten. In een gratis telefonisch consult bespreken we graag wat we voor je kunnen betekenen.

Ontslag door een verstoorde arbeidsverhouding

Is ontslag aangeboden wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Als je werkgever jouw arbeidsovereenkomst om deze reden wil beëindigen, heeft dit een grote impact. Je verliest je baan, en deze onzekerheid brengt zorgen met zich mee.

In veel gevallen is het bewijs dat jouw werkgever aandraagt niet voldoende, bijvoorbeeld vanwege een onvolledig dossier. Zorg dus dat je altijd advies en bijstand inschakelt van een expert op dit gebied: De Arbeidsrechtadvocaten!

Wat is een ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie?

Ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie komt vaker voor dan je denkt. Waar (samen)gewerkt wordt, komen conflicten voor. Toch is (zeker) niet elke onenigheid een reden tot ontslag. Je bent als werknemer beschermd, en een werkgever mag niet ‘zomaar’ een ernstige maatregel als ontslag toepassen.

Bij ontslag door een verstoorde arbeidsverhouding moet een werkgever aantonen dat er sprake is van een ‘ernstige’ en ‘duurzame’ verstoring. Er is geen mogelijkheid meer tot herstel, en ook geen optie tot herplaatsing. Je werkgever heeft veel onderbouwing nodig om ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie goed toe te passen.

Het gaat bij een ontslag door een verstoorde arbeidsverhouding vaak om een verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer. Een ruzie met een collega of teamlid is minder vaak aanleiding tot een verstoorde arbeidsrelatie.

Mag ik wegens een verstoorde arbeidsverhouding ontslagen worden?

Een ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding kan terecht zijn als er geen uitzicht meer is op een gezonde samenwerking. Het bedrijf en jouw werkzaamheden lijden onder de verstoorde relatie, en er is geen zicht op verbetering.

De wet omschrijft dit als een ernstige en duurzame verstoring. Er zijn geen normen die bepalen wat ernstig of duurzaam exact inhoudt. Het gaat erom dat de arbeidsrelatie ernstig en voor langere tijd verstoord is, zonder uitzicht op herstel.

Je werkgever moet verschillende inspanningen hebben verricht om de arbeidsrelatie te verbeteren. Als medewerker is het belangrijk dat je hieraan meewerkt. Is er sprake van een verstoorde verhouding? Dan gaat een werkgever met je in gesprek. Vaak gebeurt dit eerst zelf, en hierna onder begeleiding.

1 Een gesprek tussen werkgever en werknemer
In eerste instantie begint het met het bespreken van de verstoring in een gesprek. Hierin bespreken jullie de verstoring, en proberen jullie samen een oplossing te zoeken.
2Het inschakelen van bemiddeling
Vaak is het inschakelen van bemiddeling de tweede stap. Met een neutrale partij als mediator kan geprobeerd worden de verstoorde verhouding te herstellen.

Bemiddeling kan plaatsvinden in één sessie, maar ook in een serie of reeks. Voor jou als medewerker is het belangrijk om de gevraagde medewerking te verlenen: niet alleen om de verstoring te verhelpen, maar ook om in een ontslagzaak aan te kunnen tonen dat je de volledige medewerking hebt verleend om het conflict op te lossen.

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie?

Wanneer je werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, heb je recht op een financiële vergoeding.

Wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door jou als medewerker, is het mogelijk dat je geen recht op een vergoeding hebt. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je bijstaan om te zorgen dat je een maximale vergoeding krijgt.

Een vaststellingsovereenkomst bij een verstoorde arbeidsverhouding

Mogelijk komt je werkgever met een vaststellingsovereenkomst, een VSO. Met deze overeenkomst spreken jullie een ontslag met wederzijds goedvinden af.

Voor je werkgever is dit vaak een interessante optie om mogelijk lange procedures of een lang verbetertraject te voorkomen.

Voor jou als werknemer kan het ook gunstig zijn een overeenkomst aan te gaan, maar teken nooit direct! Een werknemer wordt goed beschermd en de werkgever probeert met het VSO op een snelle manier de arbeidsrelatie te beëindigen. Laat een VSO altijd controleren door een arbeidsrechtadvocaat.

Wat kan ik doen bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding?

Wanneer je ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie wordt aangeboden, hoef je dit niet direct te accepteren. Win advies in van een expert. De Arbeidsrechtadvocaten helpen je graag. Neem direct contact op!

    Wilt u hier meer informatie over?
    Neem dan contact met ons op.