Ontslag via een kantonrechter

Wil je werkgever je ontslaan om persoonlijke redenen, zoals door een verstoorde arbeidsrelatie of wegens disfunctioneren? Dan moet de ontslagprocedure via de kantonrechter lopen. De rechter kijkt of de redenen van je werkgever zwaar genoeg wegen om je te mogen ontslaan en zal je ontslag afwijzen als dit niet het geval is.

 Zorg dat je op tijd actie onderneemt en niets ondertekent zonder advies van een ontslagspecialist. Neem direct contact op met een ervaren advocaat van De Arbeidsrechtadvocaten. Bel direct voor een vrijblijvend en gratis telefonisch advies.


 

Kantonrechter of UWV?

Ontslag kan op meerdere manieren. In overleg tussen jou en je werkgever, of met toestemming van het UWV of via een ontbinding door de kantonrechter.

Wanneer het ontslag niet met wederzijdse goedvinden plaatsvindt, zijn er twee opties: ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter.

Ontslag via het UWV:

Ontslag via de kantonrechter:

Ontslagprocedure bij de kantonrechter

De ontslagprocedure bij de kantonrechter start met een verzoekschrift van jouw werkgever.  Vervolgens geef jij een schriftelijke reactie: dit heet een verweerschrift. Een ontslagspecialist kan je hiermee goed helpen.

Een ontslagprocedure via de kantonrechter verloopt als volgt:

 1. De rechtszitting
  Je werkgever legt uit waarom hij je wil ontslaan (verzoekschrift). Jij mag hierop reageren. Vervolgens mogen jullie op elkaars standpunten reageren en stelt de rechter vragen. De kantonrechter toetst of het ontslagverzoek van je werkgever geldig is volgens de wet. De werkgever moet een redelijke ontslaggrond hebben en moet aantonen dat jij niet in een andere passende functie herplaatst kan worden. De rechter kan, op jouw verzoek, oordelen dat jij recht hebt op een extra ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daardoor het ontslag heeft veroorzaakt.
 2. De schikking
  De rechter zal vaak vragen of jij en je werkgever openstaan voor een schikking. In een schikking worden afspraken vastgelegd over jouw ontslag. Als je er met je werkgever uitkomt, dan volgt een bindende afspraak die wordt vastgelegd in een proces-verbaal.
 3. Beschikking door kantonrechter
  Zijn jullie er niet samen uitgekomen? Dan doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak ontvang je meestal binnen twee weken na de rechtszitting. Het is dan vaak alles of niets; wel of geen ontbinding.

Transitievergoeding bij ontslag via kantonrechter

De transitievergoeding is een verplichte ontslagvergoeding die je ontvangt wanneer je uit dienst treedt bij een ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Het berekenen van deze vergoeding gaat op een vaste wijze. De transitievergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt als kostendekking voor een periode zonder werk, of als budget dat je kunt besteden aan omscholing of opleiding.

Ook wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, heb je als werknemer recht op een transitievergoeding.

Wanneer heb jij recht op een extra ontslagvergoeding?

Je las het al eerder: als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever dan kan de kantonrechter je een extra ontslagvergoeding toekennen.

Wat zijn voorbeelden van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten?

 • Discriminatie door je werkgever
 • Seksuele intimidatie door je werkgever of onvoldoende bescherming daartegen
 • Je werkgever heeft je onder gebrekkige omstandigheden laten werken waardoor je jouw werk niet meer kunt doen
 • Je werkgever heeft geen moeite gedaan om jou te laten re-integreren tijdens jouw ziekte

Een ontslagspecialist helpt je met het formuleren van een eis en het bedingen van een extra ontslagvergoeding. De kantonrechter bepaalt de hoogte van de vergoeding.

Procedure via de kantonrechter voorkomen?

Een procedure bij de kantonrechter kan vaak worden vermeden. Met hulp van een advocaat gespecialiseerd in ontslagrecht kunt je een procedure voorkomen en door onderhandelen een betere ontslagregeling bereiken.

Hulp nodig van een ontslagrecht advocaat? Laat je gratis adviseren!

Wanneer je met ontslag te maken krijgt, is het verstandig om direct contact op te nemen met een arbeidsrechtadvocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan jou adviseren en bijstaan, om jouw belangen te verdedigen.

De Arbeidsrechtadvocaten hebben jarenlange ervaring en kennen de mogelijkheden in het arbeidsrecht. We staan je graag bij en helpen je met het behalen van een maximaal resultaat. Neem direct contact op voor een gratis telefonisch consult.

  Wilt u hier meer informatie over?
  Neem dan contact met ons op.