Ontslag via het UWV

Wil je werkgever je ontslaan? Dan zijn er regels waaraan hij zich dient te houden. Welke regels dit precies zijn, heeft te maken met de reden waarom je ontslagen wordt.

Schakel dus voor de zekerheid altijd een ontslagspecialist in. Bel direct voor een vrijblijvend en gratis telefonisch advies.


 

Hoe verloopt een ontslag via het UWV?

Je werkgever mag ontslag via het UWV Werkbedrijf aanvragen als hij je ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Word je ontslagen met een andere reden, bijvoorbeeld wegens disfunctioneren, dan loopt de ontslagprocedure niet via het UWV maar via de kantonrechter.

De ontslagprocedure ziet er als volgt uit:

 1. Je werkgever doet een schriftelijk verzoek aan het UWV waarin hij verzoekt om met toestemming van UWV de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
  Jij ontvangt een kopie van dit verzoek van het UWV.
 2. Je hebt 14 dagen om hierop te reageren. Zorg dat je hulp inschakelt van een ontslagspecialist zodat je weet wat je het beste kunt doen.
  Het UWV stuurt een kopie van jouw reactie naar je werkgever. Je werkgever krijgt de kans om op jouw reactie te reageren en jij mag hier vervolgens weer op reageren.
 3. Het UWV beslist binnen 4 weken of jouw werkgever je mag ontslaan. Deze beslissing wordt zowel naar jou als je werkgever gestuurd. Vervolgens zijn er twee opties: het UWV is akkoord, of het UWV is niet akkoord.

UWV is akkoord met ontslagaanvraag

Als je werkgever toestemming krijgt om je te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dan ontvang je binnen 4 weken een bericht of mail. Hierin staat dat hij de arbeidsovereenkomst met je opzegt.

De opzegtermijn start op de dag nadat je werkgever je dit heeft medegedeeld. Tijdens de opzegtermijn ben je verplicht om te blijven werken als je werkgever dit vraagt en heb je recht op doorbetaling van je loon.

UWV is niet akkoord met ontslagaanvraag

Geeft het UWV geen akkoord dan mag je werkgever je niet ontslaan. Hij mag binnen twee maanden de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden.

Als je niet ontslagen bent met toestemming van het UWV, blijf je in dienst. Dan blijf je dus gewoon naar je werk gaan en krijg je ook doorbetaald.

Ontslag via UWV aanvechten

Wil je je ontslag via het UWV aanvechten? Dan kun je twee dingen doen, je kunt de kantonrechter vragen om:

 1. De arbeidsovereenkomst te herstellen, of
 2. Te besluiten dat je een billijke vergoeding krijgt

Zorg er in ieder geval voor dat je binnen twee maanden na het eindigen van je arbeidsovereenkomst actie onderneemt! Daarna is dat niet meer mogelijk.

Waar moet mijn werkgever zich aan houden bij ontslag via het UWV?

Gelukkig ben jij als werknemer door de wet beschermd en kan je werkgever je niet zomaar ontslaan. Zo moet hij (in het geval van een ontslag door bedrijfseconomische redenen) een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als hij dit niet doet dan is het ontslag niet geldig.

De werkgever moet uitleggen waarom er een redelijke ontslaggrond is. Wat is de reden voor de reorganisatie en waarom is besloten om juist jou te ontslaan? De werkgever mag niet willekeurig kiezen wie wordt ontslagen, maar moet het afspiegelingbeginsel volgen.

In veel gevallen gaat dat mis en worden werknemers onterecht voor ontslag voorgedragen. Waar het ook vaak mis gaat, is dat de werkgever te weinig doet om een werknemer in ander werk te herplaatsen.

Vergoeding bij ontslag door UWV

Wanneer je ontslagen wordt, heb je in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding. Er zijn verschillende vormen van vergoeding gebruikelijk, en waar je recht op hebt is afhankelijk van jouw ontslag.

Een werkgever wil de vergoeding minimaal houden. Vaak is het dossier niet op orde of de onderbouwing onvoldoende, en kun je met hulp van een arbeidsrechtadvocaat je vergoeding maximaliseren. Ga dus nooit direct akkoord en win altijd advies in van een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een verplichte ontslagvergoeding die je ontvangt wanneer je uit dienst treedt bij een ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Het berekenen van deze vergoeding gaat op een vaste wijze. De transitievergoeding kan worden gebruikt als kostendekking voor een periode zonder werk of als budget wat je kunt besteden aan omscholing of opleiding.

Ook wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, heb je als werknemer recht op een transitievergoeding.

Regelmatig wordt de transitievergoeding verkeerd berekend, bijvoorbeeld omdat de diensttijd niet juist is of omdat niet het juiste maandsalaris wordt aangehouden. Wij hebben dat soort fouten direct door.

Hulp nodig van een ontslagspecialist?

Wanneer je met ontslag te maken krijgt, is het verstandig om direct contact op te nemen met een arbeidsrechtadvocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan je adviseren en bijstaan, om jouw belangen te verdedigen.

De Arbeidsrechtadvocaten staan je graag bij. Zo kunnen wij je helpen bij het berekenen en eisen van een transitievergoeding. Als er gaten in het dossier van de werkgever zitten, onderhandelen wij over een extra vergoeding. We staan je graag bij en helpen je met het behalen van een maximaal resultaat. Neem direct contact op voor een gratis telefonisch consult.

  Wilt u hier meer informatie over?
  Neem dan contact met ons op.