Vaststellingsovereenkomst (VSO) laten controleren

Heb je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen? Neem geen onnodig risico door direct te tekenen. Laat je overeenkomst controleren door een ervaren arbeidsrechtadvocaat en neem contact op met De Arbeidsrechtadvocaten.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst, afgekort als VSO, leg je samen met je werkgever het einde van een arbeidsovereenkomst vast. Daarom wordt het ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

VSO’s kunnen gesloten worden in verschillende gevallen, maar zijn vooral bij ontslagzaken populair. De reden hiervoor is dat werknemers en werkgevers met een VSO een juridische procedure voorkomen.

Een VSO maakt het mogelijk om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen met behoud van het recht op een WW-uitkering.

Ik heb een VSO ontvangen: wat moet ik doen?

Een begrijpelijke vraag: hoe reageer ik op een vaststellingsovereenkomst? In onderstaande 5 stappen leggen we je uit wat je moet doen.

1.    Teken niet direct

Bij het aanbieden van een VSO vindt vaak een gesprek plaats met je werkgever. Het kan zijn dat je wordt gevraagd om de vaststellingsovereenkomst gelijk te tekenen.

Ons advies: teken nooit direct! Laat je eerst rustig adviseren. Je bent niet verplicht om de overeenkomst gelijk te ondertekenen.

2.    Laat de VSO controleren

Allereerst is het goed om zelf rustig te lezen wat er in de VSO staat.

Het is mogelijk dat je werkgever direct een ontslagvergoeding aanbiedt. Het kan verleidelijk zijn deze vergoeding gelijk te accepteren. De kans is echter groot dat je dan niet het onderste uit de kan haalt.

Zorg dat je advies van een expert inwint en laat je vaststellingsovereenkomst controleren door een arbeidsrechtadvocaat.

3.    Check het recht op WW

Vaak is het recht op WW een belangrijke factor in een ontslagzaak. Je wil dus weten of de aangeboden overeenkomst ‘WW-proof’ is. Het is namelijk zo dat je niet bij iedere VSO een WW-uitkering aan kunt vragen.

Zo moet bijvoorbeeld duidelijk het initiatief voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever liggen en niet bij jou.

Ook als je ziek bent, loop je een risico dat je het recht op een uitkering verspeelt. Je mag dan niet instemmen met ontslag.

Wanneer er op een van bovenstaande punten onduidelijkheid is, heb je mogelijk geen recht op een WW-uitkering. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk dat je jouw vaststellingsovereenkomst altijd laat checken door een specialist.

4.    Onderhandel over de VSO

Een arbeidsrechtadvocaat kan je adviseren of jij betere voorwaarden kunt krijgen in jouw vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Dit hoeft overigens niet altijd tot een rechtszaak te leiden: in 9 van de 10 gevallen lukt het, dankzij de hulp van een arbeidsrechtadvocaat, om betere afspraken met je werkgever te maken.

5.    Onderteken of ga in beroep

Ben je het, na overleg met een advocaat, eens met de VSO? Dan kun je deze ondertekenen.

Ben je niet tevreden en komen jij en je werkgever er samen niet uit? De werkgever zal dan vaak naar de rechter of het UWV stappen. In dit traject vraag je de rechter om te oordelen over jouw zaak. Het is verstandig dat je je dan laat bijstaan door een ervaren arbeidsrechtadvocaat.


 

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst bestaat uit verschillende onderdelen. Een einddatum van de arbeidsovereenkomst mag bijvoorbeeld niet ontbreken. Andere onderdelen die in een VSO terugkomen, zijn:

 • De hoogte van de ontslagvergoeding.
 • De afhandeling van openstaande vakantiedagen.
 • Een concurrentiebeding of relatiebeding.
 • Wat er gebeurt met bedrijfseigendommen die door jou gebruikt worden.
 • Een getuigschrift.
 • Een outplacementbudget (vergoeding voor het inschakelen van een outplacementbureau).
 • Wie er opdraait voor de juridische kosten.
 • Afspraken over het kwijtschelden van eventuele studiekosten.

Hogere ontslagvergoeding eisen

Een van de motivaties om het niet eens te zijn met een VSO is de hoogte van de ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding kan op het eerste gezicht hoog lijken, maar het is belangrijk om te berekenen waar je deze vergoeding voor nodig hebt.

Misschien heb jij moeite om weer een andere baan te vinden. Dan zou je een deel van de ontslagvergoeding kunnen gebruiken om een opleiding te volgen of om langer in dienst te blijven.

VSO bij ziekte

Wanneer je werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt terwijl je ziek bent, is extra voorzichtigheid geboden. Tijdens de eerste twee jaar ziekte mag een werkgever je niet ontslaan. Ook moet de werkgever aan verschillende verplichtingen voldoen tijdens deze periode, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie.

Het kan zijn dat je werkgever je een VSO aanbiedt, om zo onder deze verplichtingen uit te komen. Dit brengt voor jou als werknemer mogelijk een risico met zich mee. Teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder deze te laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat, zeker niet wanneer je ziek bent.

Ook wanneer je zwanger bent en een VSO krijgt aangeboden is het belangrijk om deze uitgebreid te laten controleren.

VSO herroepen: kan ik een getekende vaststellingsovereenkomst ontbinden?

Heb je een vaststellingsovereenkomst van je werkgever gekregen en deze, wellicht te snel, ondertekend? Als je hier op tijd bij bent, is dit geen probleem.

Als je spijt hebt van het tekenen van de VSO heb je 14 dagen om de overeenkomst alsnog te ontbinden. Dit is het geval wanneer je werkgever je er schriftelijk op wijst dat deze bedenktijd bestaat: als een werkgever dit niet vermeldt, duurt de periode waarin je kunt ontbinden zelfs 21 dagen.

Als je na deze 14 (of 21) dagen toch nog spijt krijgt dan is het lastiger om de VSO te ontbinden. Er moet dan bewezen worden dat je werkgever een fout heeft gemaakt door bijvoorbeeld onjuiste informatie te verschaffen of je te dwingen tot het ondertekenen. Ook ziekte kan een argument zijn om de ondertekening na deze periode toch nog ongedaan te laten maken.

Bijstand van een arbeidsrechtadvocaat bij een vaststellingsovereenkomst

Is jou een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Wil je weten wat je in jouw geval het beste kunt doen? Laat ons je helpen en neem nu contact op!

  Wilt u hier meer informatie over?
  Neem dan contact met ons op.