Hoge billijke vergoeding na onvolledig verbetertraject

De praktijk laat zien dat het voor een werkgever niet makkelijk is om een werknemers wegens disfunctioneren te ontslaan. De werkgever moet een flink dossier hebben en zelfs dan laten de statistieken zien dat slechts 1 op de 4 tot 5 procedures over ontbinding wegens disfunctioneren maar tot succes voor de werkgever leidt. Maar wat nu als de werkgever zonder dossier toch tot ontslag wil overgaan? In dit geval leidde dat tot een ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding én een forse billijke vergoeding voor de werknemer van € 75.000,-.

Hier lees je waar een ontslag wegens disfunctioneren aan moet voldoen en hoe wij jou kunnen helpen om je daartegen te verweren.

Ontslag wegens disfunctioneren

Werkgevers moeten aan hoge eisen voldoen als zij de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren willen laten ontbinden. Volgens de wet moet onder andere aan de volgende punten worden voldaan:

  1. De werkgever moet bewijzen dat er sprake is van ondermaats functioneren. Dat betekent dat de werkgever bewijs heeft dat aantoont dat de werknemer niet goed functioneert. Dit bewijs kan komen uit functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar ook uit andere documenten als e-mails, memo’s of verslagen.
  2. Daarnaast moet de werkgever laten zien dat hij heeft geprobeerd om je te helpen met het verbeteren van het functioneren. Dat kan door middel van een formeel ‘verbetertraject’, maar daar hoeft niet perse zo’n formele naam aan gekoppeld te zijn.
  3. Er moet een aantoonbare reden zijn waarom de werkgever je niet kan herplaatsen in een andere functie.

Bij een ontslag als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, heeft de werknemer recht op een extra billijke vergoeding. Hier lees je meer over de billijke vergoeding.

Onvolledig dossier

In deze zaak bij het Hof Den Haag ging het om de werkgever Huisman Personnel Services. De werknemer was vanaf 2016 in dienst en kreeg voor het eerst tijdens een Mid Year Review in juli 2019 kritiek op het functioneren. Huisman vroeg de werknemer om een POP (verbeterplan) op te stellen. Daarna hebben ze nog gesproken over inzet van een coach. Huisman liet al in oktober 2019 weten er geen vertrouwen meer in te hebben dat de werknemer het verbetertraject met succes zou afronden. De werknemer meldde zich ziek, waarna een demotie en een vaststellingsovereenkomst werd aangeboden.

In dit artikel lees je wanneer de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding ontbonden kan worden.

Verstoorde arbeidsverhouding

Het lukt partijen niet om samen tot een oplossing te komen. Daarna vraagt de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter vindt dat Huisman met een onvolledig dossier en dus te vroeg heeft geprobeerd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat heeft geleid tot een verstoorde arbeidsverhouding en die is zo erg verstoord dat het niet meer goed komt.

De rechter vindt dat ernstig verwijtbaar van Huisman. Zo ernstig verwijtbaar dat Huisman naast de transitievergoeding van € 7.500,- ook nog eens een extra billijke vergoeding van € 75.000,- moet betalen!

Heeft jouw werkgever laten weten dat je niet goed functioneert en zoek je hulp of heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.