Dreigt ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? In een gratis telefonisch consult bespreken we graag wat we voor jou kunnen betekenen. Neem nu contact op!

Ontslag om bedrijfseconomische reden?

Helaas kan het in alle tijden gebeuren: een ontslag wegens bedrijfseconomische reden.

Dit houdt in dat je werkgever toestemming bij het UWV heeft aangevraagd om medewerkers te ontslaan. Er is dan sprake van een reorganisatie.

Het ontslag om bedrijfseconomische reden wordt ingezet door een bedrijf als middel om te overleven. Het ontslag heeft niet te maken met het functioneren van jou als werknemer, maar enkel met de economische situatie waar het bedrijf in verkeert.

Dat er een ontslagvergunning is aangevraagd, betekent niet dat je ontslag ook rechtmatig is. Een bedrijf moet zich aan verschillende voorwaarden houden bij het aanvragen en uitvoeren van ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Zo is je ontslag mogelijk onterecht, of niet goed onderbouwd. De Arbeidsrechtadvocaten kan je helpen om een maximale vergoeding te behalen.

Ontslagvergunning of VSO?

Mogelijk start jouw werkgever de procedure met het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst, de VSO. Een werkgever wil hiermee een procedure bij het UWV vermijden en gezamenlijk met jou als medewerker tot een overeenkomst tot ontslag komen.

Een vaststellingsovereenkomst moet je nooit direct accepteren. In het ergste geval heb je, door het tekenen van een VSO, geen volledig recht op een WW-uitkering en een te lage ontslagvergoeding. Laat de vaststellingsovereenkomst dus altijd controleren. De Arbeidsrechtadvocaten doen dit graag!

Mag ik wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen worden?

Een werkgever moet aan verschillende voorwaarden voldoen om toestemming van het UWV te krijgen voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is vastgelegd in de wet.

De wet omschrijft de grond voor een bedrijfseconomisch ontslag als volgt:

‘Het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering’

Dit betekent dat er verschillende voorwaarden zijn die een ontslag met bedrijfseconomische redenen rechtvaardigen. Pas als aan deze punten voldaan is, dient een werkgever terecht een ontslagaanvraag in.

Is mijn ontslag terecht?

Een bedrijf moet zich aan voorwaarden houden bij het aanvragen van de ontslagvergunning. Een advocaat arbeidsrecht kan je hiermee helpen.

Zo is een werkgever verplicht om:

·      De reden voor het ontslag goed te onderbouwen

In veel gevallen heeft de werkgever het bedrijfseconomisch ontslag niet goed onderbouwd. De werkgever moet laten zien op welke andere kosten is bespaard, om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de werkgever uitleggen waarom juist jij ontslagen moet worden en hoe het werk na de reorganisatie wordt uitgevoerd.

·      Gebruik te maken van het afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag om bedrijfseconomische reden mag een werkgever niet zelf bepalen wie er ontslagen wordt. Er moet gebruik gemaakt worden van het afspiegelingsbeginsel. Met het afspiegelingsbeginsel wordt een selectie gemaakt op basis van leeftijdsgroepen binnen een selectie werknemers die dezelfde functie hebben.

Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever alleen werknemers ontslaat die een hogere leeftijd hebben, of juist alle jongste medewerkers ontslaat.

Bij meerdere ontslagen binnen dezelfde functiegroep moet de werkgever uit elke leeftijdscategorie evenveel mensen selecteren, en mag er geen categorie een duidelijke overhand hebben. De werknemers die als laatste in dienst zijn gekomen, moeten als eerste weer ontslagen worden.

·      Mogelijkheden tot herplaatsing aan te bieden

Een werkgever mag ook geen ontslag toepassen voor medewerkers die binnen het bedrijf herplaatst kunnen worden. Wanneer er ontslagen vallen in een tak van het bedrijf terwijl er in een ander team nog vacatures zijn, is het onwaarschijnlijk dat het UWV het ontslag met bedrijfseconomische redenen toestaat. De werkgever moet zelfs onderzoeken of de werknemer binnen het concern ander werk kan doen. Het moet dan gaan om passend werk, waarbij scholing ook onderzocht moet worden.

·      Een bedrijfseconomische reden hebben

Het ontslag moet voortkomen uit een verliesgevende situatie bij je werkgever, met weinig uitzicht op herstel. Ook een bedrijfsverhuizing of outsourcing van werkzaamheden hoort in bepaalde gevallen tot de mogelijke redenen.

Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Wanneer een werkgever jou ontslaat, heb je (sinds 1 januari 2020) altijd recht op een transitievergoeding.

Voor een werknemer is de transitievergoeding een belangrijk onderwerp in de ontslagprocedure. Hoe hoog deze financiële vergoeding bij ontslag moet zijn, is wettelijk vastgelegd. Toch komt het vaak voor dat bedrijven fouten maken in deze berekening, ten nadele van jou als werknemer. Laat het ontvangen ontslagvoorstel daarom altijd controleren door een specialist.

Wat kan ik doen bij ontslag om bedrijfseconomische reden?

Dreigt er ontslag wegens bedrijfseconomische reden en wil je weten wat jij het beste kan doen in jouw situatie? Neem contact op met een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Wij kunnen je helpen. Bel direct voor gratis telefonisch advies.

    Wilt u hier meer informatie over?
    Neem dan contact met ons op.