Een sociaal plan, wat is dat eigenlijk?

Gaat je werkgever reorganiseren? Dan kan je te maken krijgen met een sociaal plan. Maar wat is dat eigenlijk? Wat staat erin en moet je er als werknemer mee instemmen? In deze blog vertellen De Arbeidsrechtadvocaten er meer over.

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een plan dat je werkgever opstelt als hij wil of moet gaan reorganiseren. In dit plan beschrijft je werkgever hoe hij de negatieve sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie wil gaan verzachten. Het plan geldt voor alle door de reorganisatie getroffen medewerkers. Dus niet alleen voor de medewerkers die worden ontslagen, maar ook voor de medewerkers die mogen blijven.

Een sociaal plan kan tot stand komen in overleg met de vakbonden en/of de ondernemingsraad (OR), maar werkgevers kunnen het plan ook eenzijdig opstellen. Dat is vaak het geval bij kleinere werkgevers.

Is een sociaal plan verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting om bij een reorganisatie een sociaal plan op te stellen. Wel kan je werkgever bij een reorganisatie verplicht zijn om met de vakbond om tafel te gaan voor overleg, maar dat hoeft niet tot een sociaal plan te leiden. Grotere bedrijven kiezen vaak wel voor een sociaal plan omdat het makkelijker werkt. Zij hoeven dan niet met iedere ontslagen werknemer apart om tafel.

Wat staat erin?

In grote lijnen staat in een sociaal plan wat de reden is voor de reorganisatie, hoe de reorganisatie gaat verlopen, hoe en welke werknemers hierdoor geraakt kunnen worden en met welke voorzieningen je werkgever dit wil opvangen. Denk bij dit laatste aan maatregelen om boventallige medewerkers intern of extern aan een nieuwe functie te helpen (werk-naar -werk), financiële regelingen (zoals een ontslagvergoeding of een aanvulling op de WW) of vrijstelling van werk.

Is een sociaal plan bindend voor jou?

Niet ieder sociaal plan is bindend voor jou als werknemer. Dat is eigenlijk alleen het geval als het plan in de vorm van een cao wordt gegoten. Ook als het plan tot stand is gekomen in overleg met de vakbond en jij lid bent van de vakbond is het plan voor jou bindend. Ben je geen lid van de vakbond? Dan ben je alleen aan het plan gebonden als er een algemeen verbindend verklaring ligt. Dat is meestal niet het geval.

Is het sociaal plan tot stand gekomen in overleg met de OR? Dan is het sociaal plan wel bindend voor je werkgever, maar in principe niet voor jou. En heeft je werkgever het plan eenzijdig vastgesteld? Dan ben je er ook niet aan gebonden.

Is het sociaal plan niet bindend en ben je het niet eens met de inhoud, of met de vaststellingsovereenkomst die je op basis van dit plan hebt ontvangen? Dan kun je ervoor kiezen om te blijven zitten en zelf met je werkgever in onderhandeling te gaan, of de ontslagprocedure bij het UWV af te wachten. Het is wel verstandig om hierover vooraf juridisch advies in te winnen. Vaak is daar een budget voor in een sociaal plan.

Vragen?

Is jouw werkgever aan het reorganiseren en dreigt daarbij ook ontslag voor jou? En heb je vragen over het sociaal plan, jouw ontslag of over de vaststellingsovereenkomst? Of heb je andere vragen over de reorganisatie, bijvoorbeeld om dat jouw werkgever ten onrechte stelt dat er voor jou geen passend werk is? Neem dan gerust contact met ons op. In een eerste gratis telefonisch advies geven we snel antwoord op je belangrijkste vragen.

De Arbeidsrechtadvocaten zijn er speciaal voor werknemers die te maken krijgen met reorganisatie en ontslag. Wij controleren of je werkgever alles volgens de regels doet en zorgen dat jouw rechten worden gewaarborgd. En als je werkgever steken heeft laten vallen, onderhandelen wij over een extra vergoeding. We helpen je graag met het behalen van een maximaal resultaat.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.