Reorganisatie & herplaatsing: wat is passend werk?

In een eerder blog kwam al even voorbij dat het begrip passend werk een rol speelt bij een reorganisatie en herplaatsing. Tijdens een reorganisatie heeft je werkgever voor de meeste werknemers een herplaatsingsplicht. Je werkgever moet dan eerst onderzoeken of hij deze werknemers kan herplaatsen in ander passend werk, voordat hij ze mag ontslaan. Maar wat houdt passend werk precies in en mag je het weigeren? Daar vertellen we in dit blog meer over.

Wat is passend werk?

Vaak worden er meerdere termen gebruikt voor passend werk. Zo wordt ook gesproken over een ‘passende functie’ of ‘passende arbeid’.

Bij passend werk gaat het om arbeid die in redelijkheid aan jou kan worden opgedragen, gelet op bijvoorbeeld jouw arbeidsverleden, jouw opleiding en hetgeen jij als werknemer kan. De functie moet dus bij jouw kennis en kunde passen. Bij de beoordeling van dit criterium moet jouw werkgever kijken naar wat jij kunt óf waarvoor je binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn. In tegenstelling tot bij het begrip uitwisselbare functie, moet bij passend werk op persoonlijk niveau worden beoordeeld of sprake is van een passende functie.

Welke verplichtingen heeft jouw werkgever?

Je werkgever moet actief zoeken naar mogelijkheden voor jouw herplaatsing. Hierbij moet hij kijken naar vacatures die er intern zijn of mogelijk binnen redelijke termijn komen. Deze redelijke termijn is gekoppeld aan het aantal jaren dat jij in dienst bent:

  • <5 jaar in dienst: 1 maand herplaatsingstermijn
  • 5 – 10 jaar in dienst: 2 maanden herplaatsingstermijn
  • 10 – 15 jaar in dienst: 3 maanden herplaatsingstermijn
  • 15 jaar of > in dienst : 4 maanden herplaatsingstermijn

In sommige gevallen moeten ook passend werk bij andere vestigingen (dan waar jij werkzaam bent) of concernonderdelen van de werkgever worden betrokken bij jouw herplaatsing. Bovendien moet je werkgever kijken of het werk dat door flexibele krachten wordt uitgevoerd passend voor jou kan zijn.

Wat wordt er van jou verwacht? Kun je passend werk weigeren?

Als je werkgever ernaar vraagt, is het belangrijk dat je laat weten wat je wensen zijn. Daarnaast ben je verplicht om passend werk aan te nemen als jouw werkgever dit aanbiedt. Als je vindt dat het geen passend werk is, moet je motiveren waarom je dat vindt. Met andere woorden: jouw weigering moet gegrond zijn. Als je weigering niet gegrond is, kan dat gevolgen hebben. Zo kun je het recht op loondoorbetaling verliezen. Ook kan het weigeren van passend werk tot gevolg hebben dat jij ‘verwijtbaar werkloos’ wordt voor de Werkloosheidswet. Het kan zijn dat je daarmee jouw rechten op een WW-uitkering verspeelt.

Is het werk passend als je minder gaat verdienen of ver moet reizen?

Salaris en de reistijd zijn in principe geen elementen die worden meegewogen in de definitie van passend werk. Toch hoef je (uiteraard) niet in alle gevallen een passende functie te accepteren. Over het algemeen geldt dat je niet verwijtbaar werkloos wordt als je een nieuwe functie weigert waarvan het salaris minder is dan 70% van jouw laatst verdiende salaris. Daarnaast zal je in de regel niet verwijtbaar werkloos worden als je een functie weigert waarvoor je meer dan twee uur per dag moet gaan reizen.

Vragen?

Een reorganisatie is lastig. Er komt veel op je af. Is jouw werkgever aan het reorganiseren en dreigt daarbij ontslag voor jou? Dan kan het zijn dat jouw werkgever zich niet houdt aan zijn herplaatsingsverplichtingen. Op basis van onze ervaring met reorganisaties kunnen wij je helpen bij de vraag of je werkgever volgens de regels handelt. Mogelijk zijn er zaken waardoor wij kunnen onderhandelen over een aanvullende vergoeding.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.