Ontslag om bedrijfseconomische reden?

Helaas kan het in alle tijden gebeuren: een ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Wat moet je dan doen hoe weet je waar je aan toe bent?

Dit houdt in dat je werkgever toestemming bij het UWV heeft aangevraagd om medewerkers te ontslaan. Vaak wordt dat een reorganisatie genoemd.

Het ontslag om bedrijfseconomische reden wordt ingezet door een bedrijf als middel om te overleven. Het ontslag heeft niet te maken met het functioneren van jou als werknemer, maar enkel met de economische situatie waar het bedrijf in verkeert.

Dat er een ontslagvergunning is aangevraagd, betekent niet dat je ontslag ook rechtmatig is. Een bedrijf moet zich aan verschillende voorwaarden houden bij het aanvragen en uitvoeren van ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Zo is je ontslag mogelijk onterecht, of niet goed onderbouwd. De Arbeidsrechtadvocaten kan je helpen om je te verweren tegen ontslag of om een maximale vergoeding eruit te slepen.

Ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst?

Vaak krijg je voor het eerst te horen over de reorganisatie als jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst (de VSO) aanbiedt. Jouw werkgever wil hiermee een procedure bij het UWV vermijden en in overleg jouw arbeidsovereenkomst beëindigen.

Het is nooit verstandig om vaststellingsovereenkomst direct te accepteren. Het eerste voorstel is nooit het beste voorstel.

In het ergste geval heb je, door het tekenen van een VSO, geen recht op een WW-uitkering en een te lage ontslagvergoeding. Laat de vaststellingsovereenkomst dus altijd controleren. De Arbeidsrechtadvocaten doen dit graag voor jou!

 

Mag ik wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen worden?

Jouw werkgever moet aan zware eisen voldoen om jou via het UWV te kunnen ontslaan wegens een reorganisatie. De wet beschermt jou als werknemer en wij weten hoe wij dat het beste voor jou kunnen aanpakken.

Een bedrijfseconomische reden wordt in de wet omschreven als:

Het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Het UWV hanteert uitgebreide beleidsregels om te bepalen of jouw werkgever jou wel terecht voor ontslag voordraagt. Een bedrijfseconomische reden kan uit verschillende omstandigheden bestaan;

 • Een financieel slechte of slechter wordende situatie;
 • Structurele werkvermindering;
 • Volledige of gedeeltelijke bedrijfssluiting;
 • Bedrijfsverplaatsing;
 • Organisatorische of technologische veranderingen.

De Arbeidsrechtadvocaten weten precies welke informatie en welke documenten de werkgever moet aanleveren bij het UWV en kunnen de stellingen van de werkgever dus heel goed kritisch tegen het licht houden. De werkgever met een half dossier komt bij ons vaak bedrogen uit.

 

Is mijn ontslag terecht?

Het is onze ervaring dat er regelmatig iets schort aan het dossier van de werkgever. Jouw werkgever moet namelijk een kritische toets bij het UWV doorlopen om toestemming te krijgen om jou te kunnen ontslaan. De Arbeidsrechtadvocaten hebben jarenlange ervaring in UWV-procedures.

In UWV-procedures zijn de volgende aspecten zeer belangrijk:

·      De reden voor het ontslag moet volledig zijn toegelicht en onderbouwd

In veel gevallen heeft de werkgever het bedrijfseconomisch ontslag niet goed onderbouwd. Jouw werkgever moet laten zien op welke andere kosten is bespaard, om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de werkgever uitleggen waarom juist jij ontslagen moet worden en hoe het werk na de reorganisatie wordt georganiseerd met organogrammen. Het UWV vraagt veel en gedetailleerde financiële informatie, die we goed bestuderen.

·      Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast?

Met andere woorden: Word jij wel terecht ontslag?

Bij ontslag om bedrijfseconomische reden mag jouw werkgever niet zelf bepalen wie er ontslagen wordt. Hij moet gebruik maken van het afspiegelingsbeginsel. Met het afspiegelingsbeginsel wordt een selectie gemaakt op basis van leeftijdsgroepen binnen een selectie werknemers die dezelfde functie of soortgelijk werk hebben. Het afspiegelingsbeginsel moet een evenredig ontslag binnen alle leeftijdsgroepen waarborgen.

Hier gaat het vaak mis en behalen wij vaak winst voor werknemers. Het toepassen van het afspiegelingsbeginsel is een complexe aangelegenheid. Misbruik door een promotie van die ene collega kort vóór de reorganisatie om hem/haar te behouden, ten onrechte stellen dat jij een unieke functie hebt of andere trucs om jou te ontslaan, terwijl dat niet juist is. Wij doorzien ze op basis van onze ervaring.

·      Herplaatsing moet worden onderzocht

Voordat jouw werkgever tot ontslag mag overgaan, moet een uitgebreid onderzoek zijn verricht of jij in een andere passende functie herplaatst kan worden. Daar moet je werkgever zich dus voor inspannen. Samen moeten jullie jouw opleiding, ervaring en capaciteiten in kaart brengen, maar ook de mogelijke scholing. Zowel de vacatures binnen het bedrijf, als binnen het grotere concern moeten tegen het licht worden gehouden. Het gaat zelfs zover dat ook functies die door collega's met een tijdelijk contract worden bezet, moeten worden bekeken.

Werkgevers die doelgericht op een ontslag afgaan, hebben meestal geen zin in een uitgebreid herplaatsingsonderzoek. Wij weten dat in ons voordeel te gebruiken. Het UWV vraagt hier om uitgebreide onderbouwing namelijk.

 

Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Wanneer een werkgever jou ontslaat, heb je (sinds 1 januari 2020) altijd recht op een transitievergoeding.

Voor een werknemer is de transitievergoeding een belangrijk onderwerp in de ontslagprocedure. Hoe hoog deze financiële vergoeding bij ontslag moet zijn, is wettelijk vastgelegd. Toch komt het vaak voor dat bedrijven fouten maken in deze berekening, ten nadele van jou als werknemer. Laat het ontvangen ontslagvoorstel daarom altijd controleren door een specialist.

Word jij ten onrechte ontslagen, dan zorgen wij ervoor dat je naast de transitievergoeding een passende extra ontslagvergoeding ontvangt.

 

Wat kan ik doen bij ontslag om bedrijfseconomische reden?

Dreigt er ontslag wegens bedrijfseconomische reden en wil je weten wat jij het beste kan doen in jouw situatie? Neem dan contact op met een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Wij kunnen je helpen. Bel direct voor een eerste gratis telefonisch advies of vul het contactformulier hieronder in.

  Afspiegelingsbeginsel ontslag

  Het afspiegelingsbeginsel, zo werkt het

  Gaat het slecht met het bedrijf en moet je werkgever reorganiseren? En heb je te horen gekregen dat ook jij… Lees meer »

  Flinke vergoeding voor werknemer na fout oordeel UWV

  Als een werkgever in zwaar weer verkeert, kan er ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd. Dit is ook mogelijk als… Lees meer »

  Transitievergoeding: ook tijdens de Coronacrisis!

  De Coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Al sinds maart 2020 hebben veel werkgevers het financieel moeilijk, ondanks… Lees meer »

  Wilt u hier meer informatie over?
  Neem dan contact met ons op.