Flinke vergoeding voor werknemer na fout oordeel UWV

Als een werkgever in zwaar weer verkeert, kan er ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd. Dit is ook mogelijk als er veranderingen plaatsvinden binnen een bedrijf. Het UWV oordeelt of er aan de juiste vereisten is voldaan. Het ontslag heeft dan niet te maken met het functioneren van een werknemer, maar met de economische omstandigheden van het bedrijf.

Voorwaarden ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Er gelden verschillende voorwaarden voor een ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Zo moet goed onderbouwd worden dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden en moeten de juiste werknemers worden geselecteerd voor het ontslag. Een werkgever mag dat niet zelf bepalen. Dat wordt bepaald op basis van de wet. Ook moet een werkgever onderzoeken of de werknemers binnen het bedrijf herplaatst kunnen worden in een andere functie.

In dit artikel wordt uitgebreid beschreven hoe een ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt beoordeeld door het UWV.

Toestemming UWV

In een zaak bij de Rechtbank Gelderland had werkgever Inter B.V. voor een werknemer ontslagtoestemming aangevraagd bij het UWV. Volgens het UWV was sprake van bedrijfseconomische omstandigheden. Er was een daling van de omzet en de coronacrisis maakte de vooruitzichten niet beter. Inter wilde de personeelskosten verlagen, waardoor de functie van de werknemer als Business Developer moest vervallen. Het UWV verleende toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werknemer was het niet eens met het ontslag en stapte naar de rechter.

Herplaatsing in een andere functie

De rechter oordeelde dat Inter voldoende had onderbouwd dat sprake was van een bedrijfseconomische reden. Daarentegen vond de rechter dat Inter niet had voldaan aan haar inspanningsverplichting om de werknemer te herplaatsen. Er was geen herplaatsingsgesprek met de werknemer gevoerd. Dat had wel moeten gebeuren. Ondanks het verkrijgen van de toestemming van het UWV had Inter moeten onderzoeken of de werknemer nog kon worden herplaatst in een andere functie. Ook dat had Inter niet gedaan. De rechter kwam tot de conclusie dat het UWV onterecht toestemming had gegeven om de arbeidsovereenkomst van werknemer op te zeggen. Inter had de verplichting om de werknemer te herplaatsen geschonden.

Lees hier alles wat je moet weten over een billijke vergoeding

Werknemer recht op vergoeding

De functie van de werknemer was ondertussen wel vervallen. Inter kon niet worden verplicht een nieuwe, niet bestaande functie te creëren. De werknemer kon dus niet terugkeren in zijn oude functie. De rechter vond dat die situatie ernstig verweten kon worden aan Inter. Inter werd verplicht om een flink bedrag te betalen aan de werknemer, een billijke vergoeding van € 75.000,– bruto.

Ondanks dat het UWV toestemming had verleend, oordeelde de rechter dat er niet was voldaan aan de vereisten voor een ontslag. Het loonde dus voor de werknemer om zich niet neer te leggen bij het ontslag.

Word jij mogelijk ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen? In een gratis telefonisch consult bespreken we graag wat we voor jou kunnen betekenen. Neem nu contact op!

 

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.