Wederindiensttredingsvoorwaarde, say what?

Ben jij ontslagen om bedrijfseconomische redenen? En wil jouw voormalige werkgever binnen 26 weken weer iemand in dienst nemen voor de werkzaamheden die jij eerst verrichtte? Dan moet de werkgever je aanbieden om die werkzaamheden onder de gebruikelijke voorwaarden te hervatten. Dit wordt ook wel de wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd.

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?

Bij de ontslagvergunning die het UWV verleent, wordt de wederindiensttredingsvoorwaarde vermeld. Hierdoor is een werkgever verplicht is om jou weer in dienst te nemen als hij iemand nodig heeft voor het verrichten van dezelfde óf vergelijkbare werkzaamheden. Wanneer de werkgever vergelijkbare vacatures uitzet, kan het dus zo zijn dat hij verplicht wordt om jou hiervoor aan te nemen. Dit blijkt nogmaals uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

De wederindiensttredingsvoorwaarde in de praktijk

Een werknemer was in dienst in de functie van Regional Marketing Lead bij Lime. Lime is een bedrijf gericht op de verhuur van elektrische fietsen en scooters. Lime wilde van deze werknemer af en heeft daarom een ontslagvergunning aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen. De functie van de werknemer zou komen te vervallen.

Het UWV heeft de gevraagde vergunning verleend met een wederindiensttredingsvoorwaarde. Wanneer Lime binnen 26 weken na het ontslag van de werknemer iemand nodig heeft voor het verrichten van dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden als die de werknemer bij Lime verrichtte, dan moet Lime de voormalig werknemer zijn oude baan aanbieden. Als Lime dit niet doet, dan kan de werknemer de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken of om Lime te veroordelen een billijke vergoeding te betalen.

Openstaande vacatures gesignaleerd!

Nadat het ontslag is gegeven blijkt dat er binnen Lime vacatures zijn voor Marketing Managers. Hoewel dit een andere functietitel heeft, komen de werkzaamheden aardig in de buurt van zijn voormalige functie als Regional Marketing Lead.

De voormalig werknemer stelt recht te hebben op deze functie en verzoekt de rechter om de opzegging te vernietigen. De rechter gaat hierin mee en komt tot de conclusie dat Lime zich niet heeft ingespannen de voormalig werknemer te herplaatsen en dat zij daarnaast in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde heeft gehandeld. De rechter verplicht Lime om hem de functie van Marketing Manager aan te bieden.

Voorwaarden of uitzonderingen

Let op: verwar de wederindiensttredingsvoorwaarde niet met de herplaatsingsplicht. Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als er binnen de opzegtermijn geen herplaatsingsmogelijkheden zijn voor de werknemer.
Ook geldt de wederindiensttredingsvoorwaarde alleen als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of door de kantonrechter is ontbonden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) geldt de voorwaarde niet.

Schakel hulp in van een arbeidsrechtadvocaat

Als jouw voormalige werkgever zich niet houdt aan de wederindiensttredingsvoorwaarde kan het ervoor zorgen dat een werkgever jou weer in dienst moet nemen of een vergoeding moet betalen.
Heb jij te maken gehad met een bedrijfseconomisch ontslag terwijl er daarna vergelijkbare posities openstonden, of heb je een andere vraag over ontslag? De Arbeidsrechtadvocaten hepen je graag. Neem gerust contact met ons op.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.