Werknemer verliest recht op transitievergoeding na weigering passende functies

Elke werknemer die met een ontslag te maken krijgt, heeft in principe recht op een transitievergoeding. Als een ontslag wordt goedgekeurd door het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, dan moet de werkgever een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding betalen; de transitievergoeding. Maar recent oordeelde het Hof Den Bosch dat een werknemer het recht op een transitievergoeding had verspeeld, omdat hij tijdens een reorganisatie meerdere aangeboden functies had geweigerd. Een dure les!

Wil je meer weten over een transitievergoeding, in dit artikel over de transitievergoeding lees je waar je op moet letten.

Transitievergoeding bij ontslag wegens Coronacrisis

Door de Coronacrisis verkeren veel werkgevers in zwaar weer. Winkels en horeca zijn al maandenlang gesloten. RTL Nieuws berichtte eind 2020 dat het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2021 flink zal gaan stijgen. Bedrijven die niet over het randje gaan en in een faillissement raken, moeten vaak noodgedwongen reorganiseren. Een werkgever kan in dat geval het UWV Werkbedrijf vragen om toestemming te krijgen om werknemers te mogen ontslaan.

In een eerdere blog schreven wij al dat werkgevers niet onder de transitievergoeding uit kunnen komen met het argument dat daar geen geld voor is door de Coronacrisis.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Zoals hiervoor al aangestipt, een werknemer heeft in beginsel recht op de transitievergoeding als de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wet kent daarop een uitzondering, namelijk als de werknemer zich ernstig verwijtbaar gedraagt en dat dat het tot het einde van de arbeidsovereenkomst leidt. Het recht op een transitievergoeding vervalt in dat geval.

Dat een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden aangenomen, heeft de Minister gezegd. De Hoge Raad heeft in 2018 geoordeeld dat daar zeker niet snel sprake van is. Per geval moet de rechter beoordelen of het gedrag van de werknemer verwijtbaar of zelfs ernstig verwijtbaar is.

Werkgever moet zoeken naar passende functie

Als de werkgever genoodzaakt is om te reorganiseren, dan moet eerst worden onderzocht of er misschien ander passend werk binnen het bedrijf kan worden gevonden. De werkgever heeft een herplaatsingsinspanningsplicht. Alle beschikbare functies die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer moeten in kaart worden gebracht én aangeboden aan de werknemer.

Daar staat tegenover dat van een werknemer wordt verwacht dat aangeboden passend werk wordt geaccepteerd. Tot op heden werd aangenomen dat het weigeren niet snel tot verval van een ontslagvergoeding leidt, maar het Hof Den Bosch vond in deze uitspraak dat de werknemer ernstig verwijtbaar handelde. De werkgever had zich ver ingespannen om alternatief werk te vinden, dus het ontslag was niet nodig geweest. De werknemer mocht toch worden ontslagen, zonder transitievergoeding van bijna € 45.000,-!

Wat is een vaststellingsovereenkomst en heb ik dan recht op een WW-uitkering?

Pas op recht op WW!

De werknemer loopt niet alleen het risico dat het recht op een transitievergoeding vervalt. Ook het recht op WW loopt gevaar als aangeboden werk wordt geweigerd. Het UWV verwacht dat een werknemer zijn best doet om niet werkloos te worden. Passend werk mag dus ook niet volgens het UWV geweigerd worden.

Vaststellingsovereenkomst

In veel gevallen volgt de werkgever niet de weg via het UWV, maar wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden om er samen uit te komen. Dat kan een goede route zijn, maar meestal is het verstandig om de aangeboden vaststellingsovereenkomst te laten controleren door ons. Vrijwel altijd kunnen wij onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding én de kosten worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed. Neem contact met ons op voor een kosteloze telefonische intake.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.