Recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Ja, als jouw werkgever jou na twee jaar ziekte ontslaat, dan heb je meestal recht op een transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding waar jij wettelijk recht op hebt bij ontslag.

Hier lees je alles over de transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het exacte bedrag waar je recht op hebt, wordt bepaald op basis van jouw maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Jij hebt recht op een derde van jouw maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar. Bij de berekening daarvan geldt niet alleen jouw basis maandsalaris, maar ook zaken zoals vakantiegeld en bepaalde bonussen worden daarin meegenomen.

Tot wanneer moet jouw werkgever jouw loon betalen?

Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid vervalt de verplichting voor jouw werkgever om jouw loon door te betalen, als je niet aan het werk bent. Alleen als het UWV jouw werkgever een loonsanctie oplegt, dan moet jouw werkgever nog tot maximaal een jaar langer jouw loon blijven betalen. Na afloop van die periode kan jouw werkgever bij het UWV verzoeken dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Jij hebt dan recht op een transitievergoeding. Ook kan jouw werkgever ervoor kiezen om jou een aanbod te doen om met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Het is verstandig om dit aanbod te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat.

Wat als jouw werkgever jou niet ontslaat?

Na afloop van die periode gaan sommige werkgevers niet over tot ontslag. Zij hoeven immers geen loon meer te betalen en willen mogelijk onder het betalen van de transitievergoeding uit komen. Als jouw werkgever niet overgaat tot ontslag, dan is het belangrijk om een verzoek hiertoe bij jouw werkgever neer te leggen. De hoogste rechter heeft namelijk bepaald dat een werkgever in principe aan zo’n verzoek gehoor moet geven. Dit geldt alleen niet als jouw werkgever bewijst dat er een gerechtvaardigd belang is bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld doordat er nog re-integratiemogelijkheden zijn voor jou.

Hulp nodig van een ervaren arbeidsrechtadvocaat?

Ben jij twee jaar ziek en wil jij aanspraak maken op de vergoeding? Neem contact op! Voor een bedrag van € 250,- inclusief btw beoordelen wij de relevante stukken, berekenen we de transitievergoeding, schrijven wij jouw werkgever aan en controleren wij de vaststellingsovereenkomst.

Op deze manier nemen wij jou al het werk en de zorgen uit handen.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.