Op non-actief gesteld of geschorst door je werkgever, en nu?

Grote kans dat je hier nog niet eerder mee te maken hebt gehad: je werkgever heeft je geschorst of op non-actief gesteld. In beide situaties ben je voor een bepaalde periode niet meer welkom bij je werkgever. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat je nu moet doen. Daarom leggen we in dit blog kort uit wat de schorsing of non-actiefstelling van een werknemer inhoudt en wat je het beste kunt doen als jou dit overkomt.

Verschil schorsing en non-actiefstelling

Juridisch gezien is er geen verschil tussen een schorsing en een non-actiefstelling. In de praktijk, cao’s en arbeidsovereenkomsten wordt er vaak wel een verschillende betekenis aan deze begrippen gegeven. Met een schorsing wordt dan vaak op een disciplinaire maatregel of strafmaatregel gedoeld. De werkgever kan je schorsen als hij denkt dat je je (ernstig) hebt misdragen, bijvoorbeeld omdat je fraude of diefstal zou hebben gepleegd. Een schorsing geeft je werkgever de kans om onderzoek te doen naar de verwijtbare handeling. Het gevolg daarvan kan zijn dat je werkgever jou op staande voet ontslaat, of dat je weer aan het werk mag en er een aantekening in jouw dossier terechtkomt.

Je kunt ook worden geweigerd om te komen werken als jou helemaal niets te verwijten valt. Bijvoorbeeld in de situatie dat jouw functie is komen te vervallen door een reorganisatie. In dat geval hoeft het dus niet zo zijn dat jij iets verkeerd hebt gedaan. In dat geval spreken we vaak van een non-actiefstelling.

Mag de werkgever je zomaar op non-actief stellen of schorsen?

De vereisten voor een geldige schorsing of non-actiefstelling zijn gelijk. Je werkgever mag hier alleen toe overgaan als hij daarvoor gegronde dringende redenen heeft en er geen andere mogelijkheid is dan een schorsing of non-actiefstelling. Je werkgever is in het algemeen namelijk verplicht om jou toe te laten tot je werk.

Wat kan je zelf doen bij een schorsing of non-actiefstelling?

Wanneer sprake is van een schorsing of non-actiefstelling is het belangrijk om direct schriftelijk contact met je werkgever op te nemen om te laten weten dat je het er niet mee eens bent, bijvoorbeeld per aangetekende brief of mail. Geef ook aan waarom je het er niet mee eens bent. En let goed op! In beide situaties ben je nog niet ontslagen en loopt je arbeidsovereenkomst gewoon door. Je hoort dan ook nog steeds loon te ontvangen en ook andere arbeidsvoorwaarden blijven van kracht. Daarom is het ook belangrijk om je werkgever te laten weten dat je beschikbaar en bereid bent voor werk en dat je ervan uitgaat dat je loon doorbetaald wordt. Zie hieronder een voorbeeldtekst die je daarbij kunt gebruiken:

“Geachte (Naam) ,

Op (datum) ben ik door u (geschorst of op non-actief gesteld). Ik maak daartegen nadrukkelijk bezwaar omdat ik het er niet mee eens ben. Ik verklaar mij bereid en ben beschikbaar om mijn werkzaamheden te hervatten. Ook maak ik aanspraak op doorbetaling van mijn loon.

Om er zeker van te zijn dat u kennis neemt van de inhoud van dit bericht, mail ik de brief en verstuur ik de brief met aangetekende post.

Hoogachtend,

(Naam)”

Juridisch advies

Schorsing of non-actiefstelling kan uiteindelijk leiden tot ontslag. Maar als je werkgever niet overgaat tot ontslag en jij duidelijk wilt maken dat je het niet eens bent met de non-actiefstelling, of als je gewoon weer aan het werk wilt, staat voor jou ook de weg naar de rechter open. Het is daarom belangrijk om direct na je schorsing of non-actiefstelling juridisch advies in te winnen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.