Ontslag werknemers PI na nachtelijke trek in pizza

Op het moment dat jij als werknemer verwijtbaar handelt, kan dat leiden tot een ontbinding van jouw arbeidsovereenkomst. De rechter beoordeelt dan of jouw handelen zo ernstig is, dat in redelijkheid niet van jouw werkgever kan worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In drie recente uitspraken bij het Hof Den Haag (één, twee en drie) werd de vraag voorgelegd of de beveiligers van de PI verwijtbaar handelden door ’s nachts de lekkere trek te stillen door de deuren te open en een pizzabezorger op het werk toe te laten.

Collega wil een pizza tijdens de nachtdienst

De werknemer werken sinds langere tijd in een extra beveiligde PI (Penitentiaire Inrichting). Zij zijn werkzaam als beveiliger of portier op een A+ locatie, waar gevangenen zitten met extreem, hoog of verhoogd risico tot ontvluchting en daarmee een groot maatschappelijk risico. De Terroristenafdeling is daar ook gevestigd, waardoor extra strenge maatregelen moeten worden nageleefd.

Lees hier wanneer een werkgever ontslag op staande voet mag geven en hoe je je daartegen kan verweren.

Tijdens de nachtdienst vraagt één van de collega’s of hij een pizza mag bestellen en laten bezorgen. De portier vindt dat goed. Rond 22:45 uur komt de pizzabezorger en wordt de buitenmuur door een collega geopend. De werknemer opent daarna de binnendeur, waardoor de pizzabezorger toegang krijgt tot de inrichting. De pizza wordt in ontvangst genomen door een collega en zij smullen daarvan.

DJI wil ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen

Het Hoofd Veiligheid doet onderzoek naar het voorval. De werknemers worden daarna geschorst, omdat zij de strenge regels hebben overtreden. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had strenge regels over het (gelijktijdig) openen van deuren en het verschaffen van toegang. De DJI wil niet verder met de werknemers, stapt naar de rechter en vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomsten.

Werknemers kunnen zich vaak goed verweren tegen een ontbinding wegens verwijtbaar handelen. Lees hier hoe een ontslag via de kantonrechter gaat.

DJI stelt dat de werknemers in strijd hebben gehandeld met de bedrijfsregels, de “Dienstinstructie Nachtdienst”, door de buitendeur te openen na 22:00 uur. Het openen van de buitendeur na 22:00 uur mag alleen in het geval van calamiteiten en met vooraf gevraagde toestemming bij de piketfunctionaris. De werknemers hebben geen toestemming gevraagd. Daarnaast moeten alle voorwerpen die de inrichting worden binnengebracht gecontroleerd worden, er kan zomaar een vijl inzitten. De pizzadoos is echter niet gecontroleerd. Ook is één van de werknemers tijdens de nachtdienst een tijd afwezig geweest van zijn post. Hij heeft op een bank in de kantine gelegen met een dekentje over zich heen. DJI stelt dat de werknemers door die gedragingen verwijtbaar hebben gehandeld.

Rechter vindt het niet ernstig verwijtbaar, uiteindelijk wel ontslag

De kantonrechter oordeelt in eerste instantie dat de werknemers anders hadden moeten handelen, maar dat de gedragingen niet zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomsten moesten eindigen. De DJI legt zich niet neer bij dat oordeel en gaat in hoger beroep bij het Hof Den Haag.

Arbeidsovereenkomst ontbonden door het hof

Het hof oordeelt dat de werknemers toch wel verwijtbaar hebben gehandeld. De werknemers dragen als beveiliger en portier een grote verantwoordelijkheid. Tegen de regels in hebben zij toegestaan dat de buitendeur na 22:00 uur werd geopend en is zelfs de binnendeur geopend voor de pizza-bezorger, zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd. Het hof stelt dat iemand met meer zo veel ervaring bekend moet zijn met de regels. Daarnaast vindt het hof het verwijtbaar dat de werknemer dit achteraf ook niet heeft gemeld. De arbeidsovereenkomst van de werknemer wordt daarom ontbonden. De werknemer heeft nog wel recht op een transitievergoeding.

Overtreding van bedrijfsregels is vaak onvoldoende voor een ontslag

Werkgevers gooien al snel de handdoek in de ring als werknemers de bedrijfsregels overtreden. Bij De Arbeidsrechtadvocaten hebben wij gemerkt dat dat vaak ten onrechte is.

Lees hier wanneer je als werknemer recht hebt op een transitievergoeding.

De Arbeidsrechtadvocaten biedt hulp bij dreigend ontslag

Word je geconfronteerd met ontslag of heb je andere vragen? Wij hebben jarenlange ervaring en halen structureel hogere vergoedingen Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis telefonische kennismaking. Ons streven is om voor jou, en alle werknemers die te maken krijgen met een ontslag, maximaal resultaat uit jouw ontslagzaak te halen.

Neem hier vrijblijvend contact op voor een kosteloze telefonische intake.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.