Ontslag wegens nevenwerkzaamheden, mag dat?

Nevenwerkzaamheden, wat zijn dat en kan jouw werkgever je ontslaan omdat je ook ergens anders werkt? De regels met betrekking tot nevenarbeid zijn per 1 augustus 2022 veranderd. In deze blog lees je waar je op moet letten als je naast je baan ook nog andere werkzaamheden verricht.

Wat zijn nevenwerkzaamheden?

Nevenwerkzaamheden zijn (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden die je niet voor je werkgever en buiten je werktijden om verricht. Denk aan een tweede baan of de situatie waarin je als ZZP’er nog wat bijverdient. In veel arbeidsovereenkomsten wordt gesproken over nevenwerkzaamheden en wanneer je deze wel of niet mag verrichten. Soms is in de arbeidsovereenkomst zelfs een volledig verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen, of geldt er alleen een verbod wanneer de taken tegenstrijdige of concurrerende belangen hebben met die van jouw werkgever. Als je een verbod op nevenwerkzaamheden in jouw arbeidsovereenkomst hebt staan, mag je werkgever je dan ontslaan als je ze toch uitvoert?

Nieuwe regels

Sinds 1 augustus 2022 zijn de regels voor het verbod op nevenwerkzaamheden veranderd. Deze regels zijn per direct ingegaan en gelden dus ook voor arbeidsovereenkomsten en afspraken die vóór deze datum zijn aangegaan. Als jouw werkgever een volledig verbod op nevenwerkzaamheden wil opnemen (of heeft opgenomen) in de arbeidsovereenkomst, dan heeft hij daar een objectieve reden voor nodig. Als hij deze reden niet heeft, dan is de bepaling nietig en kan hij er geen beroep op doen. Deze wettelijke beperking geldt overigens niet als het verbod op nevenwerkzaamheden van toepassing is binnen de tijden die je voor jouw werkgever werkt.

Wat is een objectieve reden?

Een objectieve reden kan voor elke werkgever anders zijn, er is geen duidelijke (wettelijke) opsomming. Je kunt wel aan bepaalde redenen denken, zoals:

  • de gezondheid of veiligheid van jou als werknemer of van je collega’s
  • de bescherming vertrouwelijke bedrijfsinformatie of gegevens
  • het voorkomen van belangenconflicten

Wanneer jij bijvoorbeeld werkzaamheden verricht voor de grootste concurrent van jouw werkgever, kan dat een probleem opleveren. Of als je naast je negen-tot-vijfbaan ook nachtdiensten werkt in een club, dan is dat niet bevorderlijk voor jouw gezondheid. Dat zouden dus objectieve redenen voor je werkgever kunnen zijn om jou te verbieden deze andere werkzaamheden te verrichten. Er zal altijd een goede afweging tussen jouw belang en het belang van de werkgever moeten worden gemaakt.

Hoe oordelen rechters?

Voordat de nieuwe regels ingingen oordeelden rechters wisselend over ontslag wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden. Veelal keken zij daarbij naar de omstandigheden van het geval. Waren de werkzaamheden bij het in dienst treden al bekend? Dan mocht de werkgever er niet later alsnog naar grijpen als een reden voor ontslag (Gerechtshof Amsterdam 2021). In een andere situatie vond de Rechtbank Noord-Nederland het ontslag wel geldig omdat de werknemer geen schriftelijke toestemming had gevraagd, terwijl dit wel als vereiste in de arbeidsovereenkomst stond. Hoe rechters zullen oordelen op basis van het nieuwe wetsartikel is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat ook nu de omstandigheden van het geval bepalend zullen zijn en dat het minder snel tot een ontslag zal leiden.

Ontslag op staande voet omdat je nevenwerkzaamheden uitvoert?

Heb je een volledig verbod op nevenwerkzaamheden in je arbeidsovereenkomst staan en voer je toch arbeid naast je werk uit, dan zal dat niet direct kunnen zorgen voor jouw ontslag. Het nieuwe wetsartikel geeft namelijk aan dat jouw werkgever je niet mag benadelen wanneer je aanspraak maakt op het recht om nevenwerkzaamheden te verrichten. Dat houdt in dat hij je niet zomaar mag ontslaan als jij nevenwerkzaamheden verricht en hij geen objectieve reden heeft om dat jou te verbieden. Ook mag je niet op andere wijze benadeeld worden, bijvoorbeeld door je een officiële waarschuwing te geven of op non-actief te stellen.

Wat moet je doen?

Heb jij nu in jouw arbeidsovereenkomst staan dat je geen nevenwerkzaamheden mag verrichten en wil je toch voor jezelf of ergens anders aan de slag? Meld dan bij je werkgever dat je nevenwerkzaamheden hebt en dat je deze naast je huidige werktijden uitvoert. Verbiedt je werkgever het? Vraag hem dan schriftelijk naar de reden. Wij kunnen voor jou nagaan of het een objectieve reden is en of de werkgever het ook echt mag verbieden. Heeft jouw werkgever geen objectieve reden en word je benadeeld of wil hij je ontslaan? Zorg er dan voor dat je snel en op de juiste wijze handelt. Neem gerust contact met ons op, in een eerste gratis telefonisch advies geven we snel antwoord op je belangrijkste vragen.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.