Ontslag wegens naakt zonnen en je laten masseren door je bemanningsleden? Welnee!

Werknemers worden regelmatig aangesproken op hun gedrag. Wanneer is sprake van wangedrag dat reden is voor ontslag? De kapitein van een zeetanker had al jaren de gewoonte om naakt te zonnen op het dek. Daarnaast liet hij zich graag, al dan niet naakt, masseren door zijn bemanningsleden. Wellicht niet heel handig om te doen, maar een reden voor ontslag blijkt het niet te zijn.

90 minuten

Nadat zijn werkgever, de rederij, signalen ontving over de handelwijze van deze kapitein, is er een onderzoek gestart en is de kapitein uitgenodigd voor gesprek. Hierbij heeft de kapitein aangegeven dat er geen sprake was van seksueel ongewenst gedrag. Hij voerde aan dat er altijd is betaald voor de massages en vergelijkt dit met andere betaalde diensten aan boord zoals het knippen van haar. Zo betaalde hij voor een massage van 90 minuten € 20,- of $ 25,-. Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van dwang met betrekking tot de massages, besluit de rederij maatregelen te nemen tegen de kapitein.

Ontslag op staande voet is vaak moeilijk voor een werkgever. Lees hier meer daarover.

Me Too

De rederij gaat uiteindelijk naar de rechter en vraagt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen. Het verwijtbaar handelen bestaat volgens de rederij uit dat hij zich lange tijd schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. De kantonrechter komt tot het oordeel dat naakt zonnen aan boord van het schip en het zich door de bemanningsleden laten masseren, ongeacht of hiervoor betaald wordt, ongewenst gedrag oplevert van een kapitein. De rechter maakt daarbij nog een opmerking dat het niet in het huidige tijdsgewricht past, mede gezien de Me Too discussie. Het gedrag wordt dus duidelijk afgekeurd. Maar is het voldoende voor een ontslag?

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij een ontslag op staande voet? Hier lees je alles wat je wil weten over de transitievergoeding.

Geen seksueel overschrijdend gedrag

De uitkomst van de procedure zal je misschien verbazen. De kapitein geeft aan dat hij met dit gedrag zal stoppen. Daarbij is volgens de rechter niet komen vast te staan dat er sprake was van seksueel overschrijdend gedrag. Ook staat het vast dat hij niet eerder op dit gedrag is aangesproken, wat ervoor zorgt dat de rechter tot het oordeel komt dat er geen sprake is van een voldragen ontslaggrond. De rederij doet nog een poging om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Dit betoog gaat helaas ook niet op. De rederij heeft namelijk geen reële pogingen gedaan om te onderzoeken of de verstoorde relatie nog te herstellen is.

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding is pas mogelijk als de werkgever zich heeft ingespannen om de relatie te verbeteren. In dit artikel wordt dat uitgelegd.

De kapitein eiste een billijke vergoeding van ruim 4 ton en de transitievergoeding van bijna € 30.000,- als de arbeidsovereenkomst ontbonden zou worden. Zover komt het niet. Verrassend genoeg blijft de arbeidsovereenkomst dus in stand. Een uitkomst die zomaar 180 graden anders had kunnen zijn.

Heb je vragen over een ontslag of heeft jouw werkgever aangegeven jouw arbeidsovereenkomst te willen beëindigen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.