Liegen op cv geen reden voor ontslag op staande voet

Een werkgever kan jou niet zomaar op staande voet ontslaan. Daar gelden strenge eisen voor. In een zaak bij het Hof Den Haag ging de werkgever nat. Ondanks dat een werkneemster loog over het behalen van een diploma, had er geen ontslag op staande voet gegeven mogen worden. Wij leggen uit waarom.

Welke eisen gelden er voor een ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet moet aan de volgende punten voldoen:

  • Er moet een zogenoemde dringende reden Het moet echt om ernstige gedragingen gaan. Een voorbeeld hiervan is als jij steelt van jouw werkgever. Jouw werkgever moet dit dan ook kunnen aantonen.
  • Daarnaast is vereist dat het ontslag direct (onverwijld) is gegeven nadat jouw werkgever bekend is geworden met de dringende reden. Er mag maar weinig tijd zitten tussen het voorval en het ontslag op staande voet.
  • Jouw werkgever moet jou ook meteen duidelijk de reden vertellen waarom het ontslag gegeven wordt.

Lees meer over de gevolgen van zo’n ontslag én hoe je je kan verweren op de pagina ontslag op staande voet .

Werkneemster blijkt geen diploma te hebben

In de zaak bij het Hof Den Haag werkte de werkneemster als Verzorgende IG. Voor haar sollicitatie had de werkneemster haar cv gestuurd, waarop stond dat zij haar diploma Verzorgende IG niveau 3 had behaald. Acht maanden na haar indiensttreding vroeg de werkgever of de werkneemster haar diploma kon opsturen. De werkneemster zei dat ze haar diploma al eerder had opgestuurd. De werkgever controleerde dat en kwam erachter dat zij alleen deelcertificaten had gestuurd. De werkneemster bleek te hebben gelogen over het behalen van het diploma. Een aantal maanden later ontsloeg de werkgever de werkneemster op staande voet.

Geen dringende reden voor ontslag op staande voet

De werkneemster berustte in het ontslag. Zij wilde niet terugkeren bij de werkgever. In plaats daarvan vroeg zij een vergoeding bij de rechter, omdat de werkgever haar niet op staande voet zou hebben mogen ontslaan. De werkneemster voerde aan dat zij wel verschillende deelcertificaten had behaald voor verzorgende niveau 3, en dus alleen het overkoepelende diploma mist. Zij stelde dat zij niet wist dat Verzorgende IG niveau 3 een beschermde titel was die zij niet mocht voeren.

In principe heeft elke werknemer waarvan het contract eindigt, recht op een transitievergoeding. Hier lees je de uitzonderingen en hoe je die claimt.

Het hof oordeelt dat de werkneemster niet op staande voet ontslagen mocht worden, omdat niet is gebleken dat de werkneemster onbekwaam zou zijn voor de werkzaamheden. Dat had werkgever moeten aantonen in de procedure. Ook is niet aangetoond dat werkneemster medische handelingen heeft verricht die zij eigenlijk niet zou mocht verrichten, vanwege het ontbreken van het diploma. De belangen van de patiënten zijn niet geschaad. Aan de vraag of het ontslag wel direct (onverwijld) is gegeven nadat de werkgever op de hoogte was van de dringende reden, komt het hof niet toe. Er is immers al niet voldaan aan het eerste vereiste. Het ontslag op staande voet is onterecht gegeven.

Werkneemster heeft recht op vergoedingen

De rechter kent de werkneemster een aantal vergoedingen toe. Zij ontvangt haar loon over de opzegtermijn die de werkgever door het ontslag op staande voet niet in acht heeft genomen. Verder werd er een vergoeding toegekend voor haar openstaande compensatie-uren en verlofuren en een billijke vergoeding van € 2.500. Hier lees je meer over de billijke vergoeding. Inmiddels had de werkgever ook haar vakantiegeld uitbetaald. Als de werkneemster geen actie had ondernomen, had zij geen recht gehad op deze vergoedingen én had ze haar recht op een WW-uitkering verloren.

Word jij geconfronteerd met een ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis telefonische kennismaking.

Wilt u hier meer informatie over?
Neem dan contact met ons op.